B?C GIANG IT

WEBSITE CHIA S? ?? HO? MI?N PHí

Hướng Dẫn Tách Màu In Trong Lụa Chuẩn Trong CorelDraw | Bắc Giang IT

kỹ thuật tách màu trong in lụa


Kỹ thuật tách màu trong in lụa là làm bản film in lụa theo từng mảng mà , ưu điểm cũa tách màu cmyk trong corel là dễ chụp bản, dễ kéo lụa , dễ canh khung…..kỹ thuật của thợ canh khunh hay keo không cần cao nhưng có 1 khuyết điểm là mỗi màu là 1 bản nhưng vậy nếu file 10 màu là 10 bản

Nếu in tram thì chỉ cần 4 màu CMYK.

Bạn phải xem trong hình mình vẽ có bao nhieu màu tất cả, ở đây file của tui có 6 màu ( kể cả màu đen ) , các bạn chọn tất cà các đối tượng có cùng 1 màu thành 1 nhóm (group) các bạn tạo thêm 1 trang ngay trong tài liệu mà các bạn đang làm

Sau đó các bạn chọn từng nhóm màu và qua trang 2 paste vào , nó sẽ được paste vào đúng vị trí của nó bên trang 1….và cứ như vậy các bạn lại tạo thêm các trang và lám như vậy cho tới khi tất cả các màu đã xong

Sau đó vào lệnh in khi in thì mình bỏ trang đầu tiên đi vì đây là trang mẫu ,trong lệnh in ta chọn tab PREPRESS sau đó chọn PRINT REGISTRATION MARKS
Click chọn vào đây để khi in ra nó sẽ in kèm những ký hiệu để làm dấu, để khi canh khung ta chỉ việc canh theo dấu này là chính xác

Nhớ in trên giấy scan bằng máy in laser .

No comments

Powered by Blogger.