B?C GIANG IT

WEBSITE CHIA S? ?? HO? MI?N PHí

[CorelDraw] Chia sẻ một số mẫu biển quảng cáo đẹp | Bắc Giang IT


Biển quảng cáo là thiết kế mang tính ngành ngề cũng như cá nhân cao nên tôi đưa lên blog các mẫu biển quảng cáo, file CDR và một số file JPG để các bạn tham khảo. Tất nhiên với người nghiệp dư như tôi các mẫu tôi làm do học từ người khác, " Nhìn trộm" trên mạng và làm thôi. Các mẫu biển quảng cáo không nhiều nhưng hy vọng các bạn có vài hình ảnh tham khảo cũng như đánh giá " khen ít, chê nhiều".

mau quang cao
Driver Google File Size 5gb
nhấp vào nút tải xuống đợi 5 giây bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.

No comments

Powered by Blogger.